Ceník výkonů nehrazených ZP

Výkon Cena/Kč
Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, lodí 400,-
Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let      350,-
Zdravotní posudek – profesní průkaz (svářeč, průkaz pracovníka v potravinářství…) 400,-
Vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně 600,-
Vyšetření pro sportovní činnost (zdarma ekg) 400,-
Výpis z dokumentace    250,-
Vypsání poukazu lázeňské léčby    250,-
Potvrzení před vstupem na střední a vysokou školu  100,- 
Očkování nehrazené ZP (+ očkovací látka) 200,-
EKG na žádost pacienta     300,-
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu   400,-
Uzavření pojistky - zpráva o zdravotním stavu 300,-
Bodové hodnocení úrazu   500,-
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 100,-
Předoperační vyšetření s ekg u samoplátců (+ cena laboratorního vyšetření) 600,-
Žádost do domova důchodců nebo DsP   200,-
Test na okultní krvácení na žádost pacienta    200,-
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 800,-
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 350,-
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 200,-
CRP nebo INR test s interpretací výsledku na žádost pacienta
(z indikace lékaře pro registrované pacienty nově od 1.1.2019 zdarma)
150,-
Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)       5,-

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.134/98 Sb, o zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č.526/90 o cenách s respektováním cenového předpisu 1/2016/dzp ze dne 1.12.2016 s platností od 1.1.2019 v naší ambulanci sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

Náš tým

Lékař
MUDr. Sergej Kafka

Sestra
Bc. Lucie Kafková
Václava Lejčková

Kde nás najdete

Eskulapius s.r.o - MUDr. Sergej Kafka
(dříve MUDr. Michal Bureš)
Jungmannova 64
Hudlice 267 03

Tel: 311 697 333
Email: eskulapius@seznam.cz