Pondělí - pátek 07-10 hod, Čtvrtek 13-15 hod

Eskulapius s.r.o

- ordinace praktického lékaře

Ceník

Nadstandardní služby, které nehradí pojišťovny, poskytujeme za poplatek.

Výkon      Cena/Kč
Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, lodí   400,-
Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let    350,- 
Zdravotní posudek – profesní průkaz (svářeč, průkaz pracovníka v potravinářství…)                                  400,- 
Vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně    600,- 
Vyšetření pro sportovní činnost (zdarma ekg)   400,-
Výpis z dokumentace   250,-
Vypsání poukazu lázeňské léčby   250,-
Potvrzení před vstupem na střední a vysokou školu   100,-
Očkování nehrazené ZP (+ očkovací látka)   200,-
EKG na žádost pacienta   300,-
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu   400,-
Uzavření pojistky - zpráva o zdravotním stavu   300,-
Bodové hodnocení úrazu     500,- 
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech   100,- 
Předoperační vyšetření s ekg u samoplátců (+ cena laboratorního vyšetření)    600,- 
Žádost do domova důchodců nebo DsP     200,- 
Test na okultní krvácení na žádost pacienta     200,- 
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta   800,-
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta   350,-
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta   200,-
CRP nebo INR test s interpretací výsledku na žádost pacienta
(z indikace lékaře pro registrované pacienty nově od 1.1.2019 zdarma)
  150,-
Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)     5,-

 

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.134/98 Sb, o zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č.526/90 o cenách s respektováním cenového předpisu 1/2016/dzp ze dne 1.12.2016 s platností od 1.1.2019 v naší ambulanci sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.