Pondělí - pátek 07-10 hod, Čtvrtek 13-15 hod

Eskulapius s.r.o

- ordinace praktického lékaře

Ceník

Nadstandardní služby, které nehradí pojišťovny, poskytujeme za poplatek.

Výkon

Cena/Kč

Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, lodí

600,-

Posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let 

500,-

Zdravotní posudek – profesní průkaz (svářeč, práce na VZV a pod.)

600,-

Vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně 

1 000,-

Vyšetření pro sportovní činnost (zdarma EKG)

400,-

Výpis z dokumentace

300,-

Expresní výpis z dokumentace do druhého dne

600,-

Potvrzení před vstupem na střední a vysokou školu

200,-

Aplikace očkovací látky, která není hrazena ze zdravotního pojištění

200,-

EKG na žádost pacienta

300,-

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu
Uzavření pojistky – zpráva o zdravotním stavu
Bodové hodnocení úrazu, posudek o bolestném

700,-

Posouzení zdravotní způsobilosti k práci

600,-

Vyšetření dobrovolní hasiči

500,-

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech

200,-

Předoperační vyšetření s EKG u samoplátců (např. estetické operace)
+ cena laboratorního vyšetření

700,-

Žádost do domova důchodců nebo DsP

300,-

Test na okultní krvácení na žádost pacienta

200,-

Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta

800,-

Cílené vyšetření nepojištěného pacienta

400,-

Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta

200,-

CRP nebo INR test s interpretací výsledku na žádost pacienta

200,-

Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)

20,-

Jiný administrativní výkon dle časové náročnosti

200-400,-

 

Platnost od 1.3.2024