Pondělí - pátek 07-10 hod, Čtvrtek 13-15 hod

Eskulapius s.r.o

- ordinace praktického lékaře

Další informace

Zde najdete několik základních informací spojených s naší ordinací.

Recepty
Podle současných zákonů lze pacientovi předepsat dlouhodobé léky pouze na 3 měsíce. V případě, že pacient pouze potřebuje předepsat dlouhodobě užívané léky a nepotřebuje vyšetření u lékaře, podá požadavek na předpis léků sestře (schránka v ordinaci, osobně, telefonicky). U objednávky receptu je vždy nutné uvést název léku, sílu, dávkování a počet balení (např. Helicid 20 mg 90 tablet, 1-0-0, 1 balení). Po kontrole údajů bude do druhého pracovního dne připraven recept, který si můžete bez čekání vyzvednout během ordinační doby u zdravotní sestry. Alternativně lze poslat elektronický recept formou SMS či emailu. Platnost receptu: běžné léky – 14 kalendářních dnů, antibiotika – 5 dnů. V případě ztráty léků může lékař vystavit nový předpis, ale pacient musí počítat s tím, že lék není hrazen ze zdravotního pojištění a musí si jej zaplatit sám.

Ordinuje-li jiný lékař - specialista pacientovi léky, musí mu též vystavit recepty!!!

Návštěvy v domácnosti
Návštěva lékaře v domácnosti je určena především nepohyblivým, ležícím pacientům. O návštěvu v domácnosti je možno požádat telefonicky (volat prosíme v době telefonických konzultací). Lékař podle stavu pacienta a provozně-časových možností rozhodne, kdy tato návštěva bude uskutečněna. Návštěvní služba není náhradou za rychlou záchrannou službu! (např. u akutně vzniklé bolesti na hrudi, či akutní závažné dušnosti je nutné ihned volat záchrannou službu tel: 155)

Převozy pacientů sanitními vozy
Podle platné metodiky zdravotních pojišťoven je převoz sanitou hrazen pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které může danou péči poskytnout a pokud stav pacienta nedovoluje dopravu běžným způsobem (např. nepohyblivý pacient). Jinak pacient musí náklady na převoz uhradit sám, nebo doplatit rozdíl mezi nejbližším pracovištěm a pracovištěm, na které je převezen.

Poukaz na převoz sanitou vystavuje lékař, který pacienta posílá na dané vyšetření (např. indikuje-li neurolog CT vyšetření a vyžaduje-li stav pacienta převoz sanitou, je neurolog též povinen vystavit poukaz na sanitu).

Zapůjčování zdravotnické dokumentace
Podle současných zákonů nelze pacientovi zapůjčovat jeho zdravotní kartu pro potřeby jiných vyšetření. Pacient má právo nahlížet do své dokumentace za přítomnosti zdravotnického pracovníka, může požádat o vyhotovení kopií z dokumentace nebo výpisu z dokumentace (obojí je zpoplatněná služba).

Vyšetření nehrazená ze zdravotního pojištění
Ze zdravotního pojištění nejsou hrazena následující: různá zdravotní potvrzení ( průkazy- např. zbrojní, řidičský, svářečský, zdravotní, potvrzení o zdravotním stavu pro rekondiční pobyty), vyšetření pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, životní pojištění apod.), pro sociální služby (umístění do domova důchodců, apod.), vyšetření pro zaměstnavatele (vstupní vyšetření do zaměstnání, výpis ze zdravotní dokumentace apod.), vyšetření vyžádaná pacientem ( např. vyš. krevní skupiny, jiná vyšetření). Za tyto úkony platí pacient sám. Pro tyto účely je k dispozici ceník.